Student Track

Centrul European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor
şi Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova

organizează anual Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi

Cercetări studențești în business, management, finanțe și contabilitate

Domenii:

  • - Administrarea afacerilor
  • - Management financiar
  • - Politici contabile moderne
  • - Finanțe
  • - Finnațe publice
  • - Afaceri economice internaționale
  • - Tehnologii informaționale pentru afaceri
  • - Modelarea activității economice

Responsabil activitatea de cercetare științifică a studențlor și masteranzilor:

  • Lect.univ.dr. Cristina BARBU
  • Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU

Website: http://www.cesmaa.eu/student_track.php

Email: cesmaa_research@yahoo.co.uk